Dotacje – Wspieramy Start-upy

wspieramy start-upy

Dotacje – Wspieramy Start-upy Decyzja o podjęciu pracy we własnej firmie często okupiona jest poważnymi przemyśleniami. Rozważamy, czy będzie popyt na nasze produkty lub usługi, badamy rynek zbytu i przede wszystkim liczymy, ile musimy mieć na start. Na tym etapie nasze zapędy biznesowe często zostają ostudzone przez brak wystarczających środków i zwyczajnie tracimy zapał do nowego przedsięwzięcia. Co jeśli jednak bardzo chcemy założyć własną firmę, a zwyczajnie […]